Styrkort för skolans ämnen

Att ta fram "styrkort" för skolans ämnen är en värdeskapande process som genomförs som en vitaliserande insats på skolans produktionsnivå i syfte att

  • stärka skolans helhetssyn på eleven och minimera elevens fragmentering i olika ämnen
  • öppna för tillsammansarbete mellan skolans pedagoger
  • etablera en genuin samsyn på ämnenas funktion i skolan, för individen och för samhället oavsett vilket ämne det handlar om
  • etablera ett processorienterat förhållningssätt till elevernas kunskapsutveckling över tid

Genom analyserna tydliggör vi det enskilda ämnets själ och kommunikationsspråk samt öppnar för nya former för samverkan mellan ämnen i relation till eleverna. En viktig effekt av processen är att lärarna genom dialogen blir översiktligt bekanta med skolans alla ämnen och ser skillnader och likheter och därmed förstärker organisationens  gemensamma idéplattform i relation till eleverna samt förstärker grunden för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling ur ett helhetsperspetkiv. Arbetet uppskattas bl.a. för att varje ämne får likvärdig uppmärksamhet.

Varmt välkommen!  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

 

"Styrkorten hjälper mig att vara en bättre mentor."

"Jag har lättare att se hela eleven. Nulägesanalysen borde man göra varje dag!"