Medvetet ledarskap

Medvetna ledare som fyller sina positioner är avgörande för en effektiv och framgångsrik organisation. Därför erbjuder vi Medvetet Ledarskap som en återkommande utbildningsarena, där organisationens ledare tillsammans, ges möjligheter att öka förståelsen för hela systemet, öka medvetenheten om den egna ledarposition och organisationen samt pröva den egna drivkraften, förståelsen och ägandet av ledarpositonen.

Medvetet ledarskap är ett viktigt forum för att utveckla välskötta organisationer. I takt med att ledaren är allt mer bekväm i sin position, frigörs energi hos övriga medarbetare i sina respektive positioner. Skolledaren är den enskilt viktigaste ledarpositionen för att utveckla en välskött skolenhet.

Ledare som fyller sin position gör skolorganisationen effektiv, kreativ och framgångsrik över tid, förutsatt att organisationen utvecklar välskötthet i betydelsen

  • att systematiskt kvalitetsarbete med fokus på elevernas kunskapsutveckling och organisationens utveckling är en naturlig framåtsyftande drivkraft
  • att tillsammansarbetet grundas på att varje medarbetare fyller sin position så som den är definierad
  • att organisationens idé skapar samstämighet och är utgångspunkten för allt som sker och
  • att processerna är etablerade

Varmt välkommen! E-mail.

" Varför tog det så lång tid att förstå det, som jag har så stor användning av idag!"

"Det bästa är att du håller i processen genom våra pust och stön, så att vi byggde ett vi."