Erfarenheter

Som konsult har jag

 • sedan 1992 verkat som intern och extern konsult inom organisation, system och ledning samt har nästan 15 års chefs/ledarerfarenhet,
 • successivt byggt upp min egen erfarenhet och kunskap om hur organisationer, system och individer fungerar och varför.
 • varit rådgivare/handledare/medskapare åt mer än 500 chefer/ledare inom offentlig verksamhet där flertalet av cheferna har haft ansvar för någon form av skola samt mött åtskilliga medarbetare,
 • genomfört framgångsrika uppdrag inom skola, förskola, hemtjänst, teknisk verksamhet, fritid, omsorg, socialt stöd, kultur/bibliotek och administration,
 • bidragit till att tidigare kommunala ledare nu är framgångsrika egna företagare
 • tagit fram och arbetat med DiSC Personprofil för c:a 125 chefer, ledare eller sökande,
 • verkat på alla ansvarsnivåer inom kommunal verksamhet,
 • utbildat produktionschefer- styrer inom barnehageverksamhet - i strategisk ledning i 27 kommuner i ett fylke i Norge samt fylkesledning,
 • erfarenhet från såväl politiskt styrd verksamhet som privata företag,
 • varit rådgivare och coach till kommunchef, verksamhetschef, fylkesledning, produktionschef, arbetsledare samt konsulter,
 • kartlagt och beskrivit politiskt styrd verksamhet ur ett systemtiskt perspektiv,
 • genomfört politikerutbildningar
 • beskrivit skolans processer,
 • medverkat i uppbyggnaden av flera konsultföretag,
 • utvecklat egna konsultverktyg,
 • handlett konsulter i framgångsrikt utvecklingsarbete främst inom förskola
 • mött minst 6 - 700 medarbetare i olika positioner, politiker och andra i introduktion till Förändringens Fyra rum
 • djupa erfarenheter av hur olika organisationer fungerar i praktiken