Uttalanden

"Vi kände ju till innehållet i rapporten sedan länge - men nu blev det också kommunicerbart! Det blev enklare och angeläget." Förvaltningsledning och politiker

"När organistionen sitter, kan vi tillsammans leverera så mycket bättre." Yrkesvägledare.

"Jag märker att min ledarroll håller på att förändras. Jag kan inte smita längre. Jag kan inte avstå från att ta ställning och ingen annan kan göra det åt mig!" Rektor.

"Sådan här information har vi inte fått tidigare! Vi har ju inte känt till vår verklighet!"  Politiker.

"Det vi strävar efter i grunden är en välskött organisation som är tydlig med vad den står för och vart den vill nå." Teamledare/lärare.

"Jag tycker det är fränt att vi vågar köra fullt ut och hålla fast vid det. Det är riktigt kul att jobba när man har fokus på rätt saker." Teamledare/lärare.

"Va!? Har ni inte gjort detta tidigare?" Förälder/skattebetalare (anställd i företag) efter information om huvudmannens krav på organisationsutveckling.

"Det känns lyxigt att vara en del av X-skolan där jag varje dag känner arbetsglädje och motivation. Det gör i alla fall mig företagsam." Yrkesvägledare.

"Det är första gången under alla mina år som rektor som vi gör ett utvecklingsarbete som verkligen handlar om oss! Äntligen!!" Rektor gymnasieskola.

"Varje skolenhet har en plattform med ramar för arbetet som skapar trygghet i arbetet, men som ändå ger oss väldigt högt i tak." Teamledare/lärare.

"VI har tydliga ramar och arbetsklimatet präglas av hög moral." Yrkesvägledare.

"Förvaltningen har tagit initiativ till ett ´plattformsarbete´ för att klargöra vem som har ansvar för vad och förtydliga beslutsprocessen i organisationen. Det här är jättebra och något som jag efterlyst länge. Under en period lockades jag att jobba i en annan kommun, men där var ledningsorganisationen inte lika bra. Att komma tillbaka var därför ett lätt val." Högstadielärare.

"Vi tänkte bli en friskola, men när nämnden fick höra vår presentation ville de ha oss kvar." Rektor för yrkestekniskt centrum, gy.

"Jag känner mig friare och säkrare i min rektorsroll, nu när jag har plattformen att hålla mig i. " Rektor i grundskola.

”Dere er dyktige på å drive oss fram, slik at det blir vår egen strategi, og ikke bare våre tanker i et kopiert opplegg. Prosessen har vært noe av det mest spennende jeg har vært med på som styrer i barnehage.” Rogalands fylke

" Tack för dagen. Kalas för mig! Från lite vilsenhet i början till något konkret som jag kommer att ha stor nytta av. Känns som vi är på väg någonstans." Rektor.

" Detta är ett fantastiskt stöd för mig som förskolechef. Innehållet tydliggör min roll och ger mig mandat att leda förskolan. Det är en solklar fortsättning på rektorsutbildningen. Innehållet stöder mig i verkligheten." Förskolechef som fick läsa utkastet till Läroplanen i arbetskläder, uppdrag till Skolverket.

"Jag har öppnat nya dörrar i min konsultgärning med stöd och lärdom från dig." Konsult.

"Strategin är min ledstång som ledare. Den blir bara bättre och bättre för varje gång jag använder den." Rektor i grundskola.

"Nu har vi ett ledningsverktyg! Och du ska veta att vi inte är lättflirtade!" Rektor i gymnasieskola.

" Vilken nytta jag har haft av vårt affärsplanearbete! Fantastiskt bra jobb! " Tre rektorer som jag inte mött på fem år.

"Strategiarbetet är som terapi för själva organisationen." Elevhälsoteam.

"Jag har fått redskap för att utveckla verksamheten." Rektor.

"Det känns så enkelt och självklart, när du beskriver det." Ofta uttalat.

"Jag tycker det bästa är att vi beskrivit ämnena i samma struktur. Det gör det lättare att kommunicera om eleverna. " Lärare.

"Styrkorten för skolans ämnen hjälper mig att bättre stödja de elever jag är mentor för." Lärare.

"På slöjdspråket betyder ´m´ maska och på matematikspråket betyder ´m´ meter. Jag måste kunna båda." Mycket ung manlig elev.

"Varför har du inte sagt detta tidigare? Eller det kanske du har gjort..." Medarbetare i ledningsgrupp.

"Jag har träffat många duktiga konsulter. Men du kan ju koppla i hop det också." Verksamhetschef.

"Det här är den bästa utbildning jag någonsin fått." Verksamhetschef.

"Jag och arbetslagsledarna diskuterade orden engagemang, kunskap och insikt i våra lönekriterier. Mycket intressant! Du har gjort ett fantastiskt arbete." Ägare för friskola.

"Jag har varit rektor i många år och sett yrkets många sidor. Jag har hittills sett tre möjligheter att klara av det, Att arbeta av bara tusan, nära bristningsgränsen, med vad det innebär för en själv och andra. Att obstruera och strunta i de krav som kommer uppifrån. Att göra en snygg sorti och ägna mig åt något annat....  Nu har jag ett fjärde alternativ!" Rektor grundkola.

" För att kunna bedöma ledningens förmåga att leda, måste det finnas något att leda. Det finns ett samband mellan ledningens förmåga att leda och resultatenhetens mognad och tydlighet såsom organisation." Internkonsult.

Det bästa är att "du håller i processen genom våra pust och stön" och att " vi byggde ett vi". Rektorer.

" Vet du vad som hände, när jag var ute i skogen i lördags! Plötsligt bara såg jag, att så här är det! Hur kan det vara så enkelt?"  Rektor.

"Du är toppenbra på att konkretisera, förklara och göra stor komplicerade processer tydliga. Jag gillar också ditt sätt att arbeta med processer." Rektor.

" Det känns bra med gemensamma dokument inom koncernen."Rektorer.

" Inte vet jag hur det ska gå till, men så här kan det inte få vara!" Rektor i strategiarbete.

"Härligt att vi vågat öppna dörren på glänt och delgett varandra styrkor och svagheter i våra skolor." Rektor.

"Jag har varit lärare i 30 år och inte läst någon läroplan sen på lärarhögskolan. Men den här har jag redan läst två gånger!" Lärare i affärsplaneprocessen i mitten av 90 -talet.

"Nu är jag fri som fågeln. Stort tack för din support, den betydde mycket för mig." Konsult och coach.

"Jag känner både styrka och glädje." Förskolechef.

"Tack för en mycket givande dag. Fantastiskt att få en sådan start i kommunen." Rektor.

"Kompetenskällan hjälpte mig att lyfta fram det jag redan har i mig. Det stärker mig." Rektor.

"Jag har fått en ny satsbräda med lite bättre svikt i, in i mitt ledarskap." Ägare friskola.

"Jag har fyllt på. Tankat! " Lärare.

"Jag har haft fokus på det jag behöver. Känner mig pigg efter en hel dag." Rektor.

"Att få komma med "bara" mig själv var en positiv upplevelse." Säljchef.

"Diskussionen i grupperna blev så intressanta och spännande, att jag glömde att vi var många i lokalen." Rektor.