Förbättra leveransförmågan i din organisation!

Jag arbetar som organisationskonsult inom välfärdssektorn, i mitt företags namn, främst med alla former av skolsystem tillsammans med likasinnade konsulter.

Vår målgrupp är ledare och ägare/politiker i kommuner med intresse för att öka kvalitet, engagemang och resultat på verksamheten och verkningsgraden på skattekronan i ett föränderligt samhälle.Vi arbetar med alla systemnivåer inom organisationen och

  • beskriver, etablerar och förädlar grunderna för en välskött organisation
  • betonar och integrerar barnets rätt (0 - drygt 20 år) till sin utveckling
  • medvetandegör och tillgodoser medarbetares behov av en större helhet
  • bejakar och nyanserar medarbetares behov av delaktighet
  • tillför kunskap och använder formaterande verktyg
  • synliggör och integrerar systematisk uppföljning och anpassning av verksamheten
  • etablerar och synliggör ledningsprocesser på alla systemnivåer

Sedan tidigt 1990-tal använder jag banbrytande synsätt och alltid aktuella verktyg för att bygga och utveckla välskötta organisationer framtagna av Torvestig Konsult AB.

Vi planerar tillsammans utifrån din organisations behov.

Varmt välkommen! E-mail.

Anita Jansson School Management Consult AB.

Organisation - System - Individ

SKOLSKAV - min bok - kommer ut på marknaden

den 21 mars 2024

"Jag har träffat många duktiga konsulter. Men du kan ju koppla i hop det också."