Initiering

Som förvaltningsledare, politisk nämnd, ägare, huvudman eller ledare för en produktionsenhet behöver du inte alls vara genomtänkt och färdig för att kontakta SMConsult. Det räcker med en känsla av något, en tanke om något, en vilja till något eller enbart nyfikenhet.

Du är alltid värd ett möte.

Några exempel på initierande faktorer

 • Vi borde göra en förstudie, innan vi betämmer oss.
 • Jag undrar vad SMConsult erbjuder.
 • Upplevelser att resultaten inte förbättras trots ett flertal insatser.
 • Vi behöver göra en fördjupad helhetsöversyn, en utredning...
 • Upplevelser att ägarna eller politikerna har orealistiska förväntningar.
 • Vi vet inte hur vi ska leda för att få utvecklingen eller förändring till stånd.
 • Vi anar att det finns energi- eller resursläckage. Behöver titta på det.
 • När vi inser att vi inte har enkla svar på komplicerade frågor.
 • Vår ledningstid går åt till att lösa dagliga problem - om och om igen.
 • Organisationen behöver öka anpassningsförmågan.
 • Jag har för mycket att göra.
 • Organisationen ´är trött´ och behöver näring eller inspiration.Vitaliseras.
 • Dialoger kors och tvärs skapar problem som landar i mitt knä.
 • Organisationens ansvarsfördelning och roller är otydliga.
 • Vi har ny ledningsorganisation och en unik möjlighet.
 • Kommunikationen mellan ansvarsnivåer fungerar dåligt, mycket projiceringar.
 • Vi behöver öka samsynen.
 • Rekrytering av ledare på g.
 • Vi lägger mycket kraft på samma problem - återkommande.
 • För att skapa styrka och riktning i dina egna tankar och idéer.
 • För att öka organisationens leveransförmåga och resultat.
 • Vill bara bolla en viktig fråga inför ett viktigt ställningstagande.
 • Jag behöver bestämma hur välskött min organisation faktiskt är.
 • Vi vill spegla hur samstämda vi är.
 • Vi har hört talas om....

Varmt välkommen!   Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

"Jag har träffat många duktiga konsulter. Men du kan ju koppla i hop det också."