Idéplattform - processer - positioner

I en verksamhet där människorna skymmer organisationen uppstår åsiktsskillnader, konflikter och osäkerhet alldeles i onödan. Dessutom ofta i fel frågor, eftersom det finns andra frågor som är censurerade! Det tar tid att om och om igen komma överens i frågor, som egentligen inte alls skulle behöva vara en fråga. Enskilda tolkningar och uppfattningar av organisatoriska aspekter och gemensamma frågor gror och växer. Detta flyttar fokus,tär på energi och kreativitet, på arbetsglädjen, på den gemensamma tiden för arbetet med eleverna, på kvaliteten och inte minst på ekonomin! Det är inte självklart att allt organisationen gör är värdeskapande för eleverna. Det slösas med tid, pengar och människokraft! Det uppstår kompensationer och arbetssättet vänds ut och in. Det är inte heller ovanligt i en osynlig organisation, ett dysfunktionellt system, att man försöker etablera önskade värden genom att organisera värden i stället för att gestalta dem. Resultatet blir att de önskade värdena inte händer. Detta drabbar alltid eleverna på något sätt.Så ska det inte vara!

I ett skolsystem där organisationens komponenter är synliga finns en gemensam idéplattform som utgångspunkt för allt organisationen gör. Där finns systematiserade, framåtsyftande arbetssätt, processer, och ett vitalt, kreativt tillsammansarbete kring pedagogik, elevhälsa, elevernas kunskapsutveckling och elevernas fria tid under skoldagen. Organisationen har koll på hur "eleven går och mår", lär sig och utvecklas,är effektiv och förbättrar sina resultat över tid. Alla medarbetare fyller sina positioner, så som de är definierade. Organisationen är integrerad, öppen och genomsyras av arbetsgädje och engagemnang.Varför är det då inte självklart så?

När de organisatoriska faktorerna inte är synliga kommer ledning att handla om att leda människor och hantera fragment, frågor, problem och uppfattningar i stället för att leda flödet i organisationen. I en sådan miljö råder underskott på kreativitet och tillsammansarbete och medarbetare är inte till freds med sin situation. Detta drabbar eleverna och är inte hälsosamt för någon.

I en välskött organisation ser ledningen till att idéplattform, processer och positioner skapar nödvändig stabilitet och dynamik och fokuserar på flödet och resultaten. När organisationens fundament blir synliga blir det en befrielse för människorna, som var för sig och tillsammans kommer till sin rätt. Detta gynnar eleverna, skattemedlen och framtiden.

Tillsammans skräddarsyr vi upplägget med er utifrån var ni befinner er och vi arbetar alltid konkret i och med er organisation.

Varmt välkommen!  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

"Varför har du inte sagt detta tidigare? Eller det kanske du har gjort..."