Om Anita Jansson

Min drivkraft som konsult bottnar i min personliga upplevelse av den verklighet som framträder, och de möjlighter som öppnar sig, när ledare fokuserar på och synliggör sin organisation, på naturliga systemiska principer och visar tillit till människorna i stället för att vara fast i reaktiva kompenserande mönster som fokuserar på verksamhetsfrågor, upplevda problem, personer, tillkortakommanden och brister. Min personliga upplevelse av den skillnad som går att skapa för kunderna - eleverna  - barnen  och medarbetarna, och den möjlighet som finns att öka verkningsgraden på våra skattemedel, genom att lyfta fram den av människorna skymda och censurerade organisationen och systemet. Det faktum som gör att skolan agerar dysfunktionellt.

Min upplevelse av skillnaden mellan att verka i en detaljstyrd organisation med låsta mönster och i en dynamisk och stabil mål- och resultatstyrd organisation med ägarkraft på medarbetarnivå och tillsammansarbete ledde mig till att byta yrkesplattform och lämna sju års lärarerfarenhet och mer än dubbelt så långt tid som skolledare på olika nivåer bakom mig.

Jag vet, att det går att göra skillnad och jag drivs av att inspirera och supporta andra att våga ta steget! Skolan behöver bli både vassare och mänskligare.

Tillsammans med andra skapar jag möjligheter för välfärdssektorn, och framför allt skolsystemet, att utveckla sin värdeskapande förmåga, att etablera organisationsledarskap samt att förbättra verkningsgraden på skattekronan. Detta kräver ett stabilt och kreativt tillsammansarbete över tid.

Jag har lätt att se helheter. Jag synliggör vad systemiska brister betyder för utövandet av det skolpolitiska ägaransvaret, för organisationens värdeskapande, för organisationens effektivitet och resultat och för organisationens samarbete. Jag ser vad som låser energin, vad som gör organisationen ineffektiv och jag stärker ledare i att synliggöra vad som behöver genomlysas och förändras för att skapa en hållbar sund och hälsosam organisation.

Min förmåga att få nya perspektiv att framträda uppskattas. Jag brukar få höra att jag är uthållig och står kvar, att jag synliggör det som behövs, det som alla egentligen redan vet och att jag får förändring att kännas både självklar, enkel och angelägen. Jag är väl förtrogen med att det handlar om små steg och att ingenting händer av sig själv. Jag är väl medveten om vikten och värdet av att både vara flera röster som möter organisationen och att stå kvar och skapa stabilitet under en omställningsprocess.

Därför samarbetar jag med andra konsulter inom området.

Den 21 mars 2024 kommer SKOLSKAV ut, min bok.

Varmt välkommen! E-mail.

Anita

"Du är toppenbra på att konkretisera, förklara och göra stora komplicerade processer tydliga. Jag gillar också ditt sätt att arbeta med processer."

Anita Jansson