Kompetensområden

 • Professionella kunskapsföretag, organisationer, system och ledning
 • Systemteori
 • Pedagogik
 • Förändringsprocesser i individer och organisationer
 • Kvalitetssäkring
 • Företagsbyggande
 • Management
 • Styrning och ledning av politiskt styrda organisationer
 • Certifierad för DiSC Personprofil
 • Certifierad att använda Fyrarummaren (Förändringens Fyra Rum)
 • Handledare inom personlig utveckling, utbildad i mindfullness
 • Constellationer, organisation
 • Skolans organisationsutveckling i ett historiskt perspektiv.
 • Människans utveckling ur ett neurofysiologiskt perspektiv
 • Skolans processer
 • Kundens värdeskapande process
 • Transaktionsanalys
 • Rationellt respektive systemteoretiskt synsätt
 • Personliga erfarenheter av systemisk utveckling

Jag integrerar olika kunskapsområden