Om företaget

SMConsult AB, som jag startade 1998, fungerar som min konsultplattform, både för egna konsultuppdrag och för samarbeten i olika nätverk. Med SMConsult vill jag inspirera ledare att kvalitetssäkra sin organisation som helhet och som system, dess styrning och ledning så att alla medarbetare fyller och äger sina positioner både med sin professionella och med sin personliga kompetens. SMConsult AB är kortformen för Anita Jansson School Management Consult AB.

Jag är ledningens bollplank i strategiska val och ledningens fasta punkt i omställningsprocessen till en välskött organisation på systemisk grund.

Jag leder värdeskapande processer för att utveckla välskötta organisationer, öka samstämmigheten och etablera ledarskap. Jag dokumenterar organistionens konstanter med ett framåtsyftande perspektiv.

Jag leder processer där individerna får möjlighet att öka sin förståelse för systemet, organisationen, sig själva och andra i syfte att frigöra energi och öka organisationens leveransförmåga.

Jag genomlyser och beskriver en organisation utifrån ett systemiskt synsätt på organisationen.

Planering, genomförande, uppföljning och utvärderig av ett uppdrag sker allltid kontinuerligt i nära samspel med dig som kund. Jag eftersträvar en öppen dialog och respekterar givetvis kundens fulla integritet.

För SMConsult gör jag aktiva val för att bidra till ett hållbart samhälle.